• 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

Рециклирането на промишлена техника е процес, при който излезли от употреба машини, след извършване на основен ремонт, влизат в нов експлотационен цикъл.

Сигурността за дължината на този нов екплотационен цикъл е обвързана с 24 месечна гаранция на напълно рециклираните машини. При рециклирането на високоповдигачи, основен ремонт се извършва на следните агрегати:

 • Двигател с вътрешно горене или електродвигател, ако става дума за ел.кар/;
 • Хидродинамичен предавател или скоростна кутия;
 • Двигателен и управляем мост;
 • Уредба повдигателна;
 • Сменят се всички гъвкави съединения за ниско и високо налягане, тампони, гуми и др.;
 • Монтира се нова електроинсталация;
 • Сменят се всички износваеми части по спирачна и хидравлична системи.