Рециклирането на промишлена техника е процес, при който излезли от употреба машини, след извършване на основен ремонт, влизат в нов експлотационен цикъл.

За осигуряване на надеждността на този нов етап от експлоатацията се предоставя 24-месечна гаранция за напълно рециклираните машини. При рециклирането на високоповдигачи се извършват основни ремонти на следните агрегати:

  • Двигател с вътрешно горене или електрически двигател, в зависимост от типа на машината;
  • Хидродинамична трансмисия или скоростна кутия;
  • Двигателни и управляващи мостове;
  • Повдигателни устройства;
  • Замяна на всички гъвкави съединения за ниско и високо налягане, тампони,
  • гуми и други;
  • Инсталиране на нова електрическа система;
  • Замяна на всички износени части в спирачната и хидравличната системи.